Kalite Politikamız

  • Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek.
  • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak.
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek.
  • Çalışanlarımızda sürekli ölçme ve iyileştirme yapmak.
  • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek.
  • Irk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, insan hayatına saygı duymak.
  • Güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hasta ile buluşturmak.
Scroll to Top